điều kiện điều khoản

ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN

Việc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý các điều kiện điều khoản, vui lòng không sử dụng trang web.

  1. Trách nhiệm của người sử dụng: Khi truy cập vào trang web này, bạn đồng ý chấp nhận mọi rủi ro. Tilekeo365 và các bên đối tác khác không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào do những hậu quả trực tiếp, tình cờ hay gián tiếp; những thất thoát, chi phí (trong đó bao gồm chi phí pháp lý, chi phí tư vấn hoặc các chi phí phát sinh khác) có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp do việc truy cập trang web hoặc khi tải dữ liệu về máy; những tổn hại gặp phải do virus, hành động phá hoại trực tiếp hay gián tiếp của hệ thống máy tính khác, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm, lỗi chương trình, hoặc bất kì các lỗi nào khác; đường truyền dẫn của máy tính hoặc nối kết mạng bị chậm.
  2. Về nội dung trên trang web: Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web này được đánh giá là mang tính trung thực. Tilekeo365 và các bên liên quan không bảo đảm, hay có bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến tính chính xác, tin cậy của việc sử dụng nội dung hay các kết quả đang có trên trang web này. Nội dung trên trang web được cung cấp vì lợi ích của cộng đồng và có tính phi thương mại. Các cá nhân và tổ chức không được phép sử dụng nội dung trên trang web này với mục đích thương mại mà không có sự ưng thuận của Tilekeo365 bằng văn bản. Mặc dù Tilekeo365 luôn cố gắng cập nhật thường xuyên các nội dung trên trang web, chúng tôi không bảo đảm rằng các thông tin đó là mới nhất, chính xác hay đầy đủ. Tất cả các nội dung trên trang web cũng như điều khoản điều kiện có thể được thay đổi bất kỳ lúc nào.
ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN (1)
ĐIỀU KIỆN ĐIỀU KHOẢN (1)

3.Về bản quyền: Tilekeo365 là chủ sở hữu bản quyền của trang web này và mọi tài sản trên trang web. Việc sửa đổi trang web, nội dung, và sắp xếp thuộc về thẩm quyền của Tilekeo365 và được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam. Sự chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng bất kỳ phần nào trong trang web này cho mục đích thương mại hoặc phi thương mại mà không có sự ủy quyền bằng văn bản của Tilekeo365 đều là vi phạm quyền lợi hợp pháp của Tilekeo365. Nếu phát hiện vi phạm điều khoản điều kiện, Tilekeo365 có quyền thực hiện các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

4. Về việc sử dụng thông tin cá nhân: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trên trang web này. Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin đó chỉ với mục đích liên lạc với bạn để cập nhật thông tin về các chương trình khuyến mại hoặc các sự kiện sắp diễn ra. Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, ngoại trừ những trường hợp yêu cầu bởi pháp luật hoặc những đối tác cần thiết để hoạt động trang web (như nhà cung cấp dịch vụ, công ty quảng cáo). Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng họ cũng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn một cách an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

điều khoản sử dụng
điều khoản sử dụng

5. Về việc tải dữ liệu: Nếu bạn tải xuống phần mềm từ trang web này, phần mềm và dữ liệu tải về sẽ thuộc quyền sở hữu của Tilekeo365 và chỉ được sử dụng cho mục đích cá nhân. Bạn không được phép sở hữu, sao chép, phân phối hoặc bán phần mềm đã tải xuống. Chúng tôi bảo đảm rằng phần mềm được cung cấp trên trang web này là an toàn và không chứa bất kỳ virus hoặc phần mềm độc hại nào. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho máy tính của bạn do việc tải xuống phần mềm từ trang web này.

6. Về việc liên kết tới các trang web khác:Trang web này có thể chứa các liên kết tới các trang web khác, đó không phải là sự ủng hộ của Tilekeo365 với những trang web đó hoặc với bất kỳ thông tin nào được cung cấp trên đó. Tilekeo365 không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hiệu quả, hoặc về bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến những trang web đó.

7. Thay đổi điều khoản điều kiện:Tilekeo365 có thể thay đổi các điều khoản điều kiện này bất cứ lúc nào. Việc sử dụng tiếp tục của trang web này sau khi các thay đổi đã được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

8. Luật áp dụng và thẩm quyền:Các điều khoản điều kiện này và việc sử dụng trang web này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo Luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp liên quan đến trang web này sẽ được giải quyết tại các cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam.

Scroll to Top